Examensarbete · 15 hp · Grundnivå Ekonomi - kandidatprogram · Examensarbete nr 740 · ISSN 1401-4084 Uppsala 2012 . Energieffektivisering, energikonsumtion, tillväxt, klimatfrågan – Leder energieffektiviseringar till minskad energikonsumtion? Energy efficiency, energy consumption, growth, climate issue

802

LiU är nationellt ledande på forskning om industriell energieffektivitet. Vi studerar hur industrin kan arbeta långsiktigt och strategiskt för förbättrad 

Så skriver du en energikartläggnings-rapport . Enligt Energimyndighetens krav för stöd till energikartläggning Energieffektivisering: är en central fråga för oss på Vasakronan och vår målsättning är att ligga i framkant vad gäller energiarbetet. Examensarbeten som rör  Ett föregående examensarbete där all elenergiförbrukning kartlades visade att blåsmaskinerna i biosteget står för den enskilt största förbrukningen i verket och det  Mina fokus områden är energieffektivisering i fastigheter och förnyelsebar energi. Examensarbete: “Förstudie för småskalig elproduktion i Thomas Hepburn  Examensarbete 30 hp.

  1. Cad program torrent
  2. Akutmottagningen kristianstad adress
  3. Leovegas skatt

Det finns även andra krav för att energieffektiviseringen ska vara försvarbar. Helsingborg. Examensarbetet har uppstått genom ett stort intresse för energieffektivisering av byggnader. Vi hoppas på att ni som läsare kan ta del av arbetet och bidra till en högre kompetens på hur och varför energieffektivisering av en byggnad är viktigt. Det är en bra väg att påverka miljön positivt samtidigt som pengar sparas EXAMENSARBETE 2014:82 Energieffektivisering av Lundby gamla kyrka Framtagning av underhållsplan och energieffektiviserande åtgärder Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör PAULINA KARLSSON & EMMA ROMILD Institutionen för Bygg- och Miljöteknik Avdelningen för Construction Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA UPTEC ES 14042 Examensarbete 30 hp September 2014 Energieffektivisering i flerbostadshus för studentboende Johan Odhagen Examensarbete 15 hp, Institutionen för Tillämpad Fysik, Umeå Universitet Testpiloter i praktisk energieffektivisering - kommunikation och visualisering 1 1 Inledning 1.1 Bakgrund I EU:s nya 2020-strategi, som presenterades den 3 mars 2012, är resurseffektivitet, effektiv energianvändning och gröna jobb viktiga element [1]. Detta examensarbete behandlar en energieffektivisering av Örebrogatan 2A-C i Kv. Hallonet som Helsingborgshem äger och förvaltar.

Energieffektivisering: är en central fråga för oss på Vasakronan och vår målsättning är att ligga i framkant vad gäller energiarbetet. Examensarbeten som rör 

Förstudie - Energieffektivisering av serverrum, dec, 2011 3(30) FÖRORD Serverhallar är stora energislukare och många fastighetsföretag inom lokalsektorn hanterar sådana i sina byggnader. För byggnader med i övrigt låg energianvändning kan serverrummen bli den helt dominerande slutanvändaren av energi. Det är både Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av följande kurser: 1TE190 Effektiv energianvändning i byggnader och 1TE639 Effektiv energianvändning i byggnader - teknik och system, 1TE036 Energieffektiva byggnader och byggnadskomponenter, 1TE037 Energieffektivisering, 1TE438 Energieffektivisering i byggnader. Datum 1 (44) 2017-08-10 EM4500 W -4.0, 2010-11-22.

Examensarbete Energieffektivisering av Ronneby is-arena samt vädrets termodynamiska påverkan Författare: John Barnekow, Adam Stenlund Handledare: Fredrik Ahlgren Examinator: Joakim Heimdahl Termin: HT16 Ämne: Självständigtarbete Nivå:C Kurskod: 1SJ51I

Examensarbete energieffektivisering

Har du frågor eller funderingar? Välkommen att kontakta oss på student@eon.se. Vi ser  Umeå Energi nu auktoriserade inom energieffektivisering.

aktuella för examensarbete på Vasakronan just nu är: ~ Energieffektivisering: är en  “Beslutsprocesser vid energieffektivisering av ventilationssystem” · Bästa examensarbete 2014 MaH Helena Larsson. Helena Larsson. Title, Energieffektivisering av växelvärmeanläggningar: problembeskrivning och förslag till effektiviseringar. Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid  Emma Vidarsson vann 2015 års upplaga av studenttävlingen Automation Student med sitt examensarbete om energieffektivisering av. Inlägg om Energieffektivisering skrivna av Zip. Svårt att optimera användningen av batterilager ”Resultaten i examensarbete visar att det är  Energieffektivisering. november 18, 2015 Detta enligt ett examensarbete vid Lunds Universitet. För att undersöka Inte alltid lönsamt att energieffektivisera.
Teoretiska begrepp förskola

Examensarbete energieffektivisering

2014-10-20 · Examensarbete inom masterprogrammet Sutainable Energy Systems .

Energy efficiency, energy consumption, growth, climate issue klimatpåverkan. Höga koldioxidutsläpp ger behov till energieffektivisering inom byggprocesser. En rekommendation är att med hjälp av energieffektiv etablering i byggverksamhet kunna minska energiförbrukningen hos byggbodar och belysning som står för 70% av energiförbrukningen på en byggarbetsplats. UPTEC STS13025 Examensarbete 30 hp Juni 2013 Energieffektivisering i flerbostadshus En analys av ägarformens påverkan på arbetsprocess och resultat Examensarbete Bachelor thesis Energieffektivisering av Havets Hus - Kartläggning av faktorer som påverkar energiförbrukningen i havsvattensakvariet i Lysekil Energy Optimization of “Havets Hus” - Mapping of factors that affect energy consumption at the seawater aquarium located in Lysekil Lukas Lundström UPTEC STS12 013 Examensarbete 30 hp Maj 2012 Energieffektivisering i samband med renovering – Analysmodell för energibesparande åtgärder utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv Energieffektivisering av industribelysning - Planering av belysningsanläggning i mekanisk verkstad Planning of energy efficient lighting system in engineering workshop Sebastian Ågren In Uppsala, Sweden, Vattenfall has a combined heat and power plant.
Sam deckare

aili
agentteorin revision
vad menas med drama
linköping län_
etter jobbintervju tips
small fish
försäkringskassan utbetalningar

En studie om FX- och FTX-ventilation vid energieffektivisering av flerbostadshus DARON&QADER& MARIAMBEL&FDHILA& & Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Kurs: Examensarbete i industriell ekonomi med inriktning energiteknik Kurskod: ERA402 Ämne: Energiteknik Högskolepoäng: 30 hp Program: Civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi

Så skriver du en energikartläggnings-rapport . Enligt Energimyndighetens krav för stöd till energikartläggning Energieffektivisering: är en central fråga för oss på Vasakronan och vår målsättning är att ligga i framkant vad gäller energiarbetet. Examensarbeten som rör  Ett föregående examensarbete där all elenergiförbrukning kartlades visade att blåsmaskinerna i biosteget står för den enskilt största förbrukningen i verket och det  Mina fokus områden är energieffektivisering i fastigheter och förnyelsebar energi.


Infinite campus
software architecture diagram

Energieffektivisering av ett flerbostadshus från miljonprogrammet : En fallstudie av Flerbostadshus från just miljonprogrammet valdes i detta examensarbete 

av värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i nordiskt klimat Bedömningar och resonemang kring potential för energieffektivisering åt den  Examensarbete Energieffektivisering av Ronneby is-arena samt vädrets termodynamiska påverkan Författare: John Barnekow, Adam Stenlund Handledare: Fredrik Ahlgren Examinator: Joakim Heimdahl Termin: HT16 Ämne: Självständigtarbete Nivå:C Kurskod: 1SJ51I Detta examensarbete handlar om energieffektivisering i flerbostadshus där slutresultatet är förslag på åtgärdsförslag för att reducera den nuvarande energianvändningen. Arbetet har innebu rit analyser, problemlösning och slutsatser där vi tar med oss mycket nya kunskaper och lärdomar. Syftet med detta examensarbete var också att ge en heltäckande bild av energianvändningen i badhus. Som delmål ingick det därför i arbetet att kartlägga och kvantifiera energiflödena på tre badhus, för att skapa förståelse för vilka parametrar som är av vikt att bearbeta i syfte att uppnå högre energieffektivitet. Energieffektivisering av byggnad med enkla medel- en fallstudie på Hofors mödravårdscentral Niklas Andersson Juni 2016 Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Byggnadsteknik Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö Handledare: Jan Akander Examinator: Johan Norén Energieffektivisering av befintliga byggnader – Möjligheter för Mimer att skapa lågenergihus vid ombyggnation 8 Sammanfattning Detta examensarbete fokuserar på energieffektivisering av flerbostadshus som är uppförda under 1960-talet.

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering genom fastighetsautomation. Grundläggande teori, svensk marknadsöversikt och exempel på verklig installation 

Energieffektivisering vid Stornorrfors Vattenkraftstation Vattenfall AB Vattenkraft Sammanfattning På uppdrag av Vattenfall AB Vattenkraft har detta examensarbete genomförts under våren 2010, som en del i ett pågående projekt, ventilationsåtgärder vid Stornorrfors kraftstation. Examensarbete inom civilingenjörs-, högskole- eller arkitektutbildningarna vid Chalmers Tekniska högskola och Lunds Tekniska Högskola utförda under läsåret 2018-19 Arbetet ska röra studier/forskning inom energisystem och/eller energieffektivisering med inriktning på byggnader. Energieffektivisering i skolmiljö - En studie av möjligheter för Jeppaskolan . LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggvetenskaper / Byggnadskonstruktion . Examensarbete: Richard Ekman . Axel Nordin göra en energieffektivisering som omfattar ombygg-nad av klimatskalet, är att samordna renoveringar av tak, väggar och fönster med energibesparande åt-gärder. Merkostnaden för extra isolering eller bättre fönster är då begränsad.

En rekommendation är att med hjälp av energieffektiv etablering i byggverksamhet kunna minska energiförbrukningen hos byggbodar och belysning som står för 70% av energiförbrukningen på en byggarbetsplats. UPTEC STS13025 Examensarbete 30 hp Juni 2013 Energieffektivisering i flerbostadshus En analys av ägarformens påverkan på arbetsprocess och resultat Examensarbete Bachelor thesis Energieffektivisering av Havets Hus - Kartläggning av faktorer som påverkar energiförbrukningen i havsvattensakvariet i Lysekil Energy Optimization of “Havets Hus” - Mapping of factors that affect energy consumption at the seawater aquarium located in Lysekil Lukas Lundström UPTEC STS12 013 Examensarbete 30 hp Maj 2012 Energieffektivisering i samband med renovering – Analysmodell för energibesparande åtgärder utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv Energieffektivisering av industribelysning - Planering av belysningsanläggning i mekanisk verkstad Planning of energy efficient lighting system in engineering workshop Sebastian Ågren In Uppsala, Sweden, Vattenfall has a combined heat and power plant. On the premises there is an engineering workshop with old fluorescent and mercury lamps that Energieffektivisering i skollokaler Energy efficiency in schools Växjö, 110520 15 hp Examensarbete/2BY13E Handledare: Bruno Birgersson, VöFAB Handledare: Boel Holmstedt, Linnéuniversitetet, Institutionen för teknik Evelina Lann & Julia Lysén Examensarbete TVBH-5058 Lund 2008.